Όροι & Προϋποθέσεις Εγγυήσεων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ REFURBISHED

 

 1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και αυστηρά για το διάστημα που ορίζει η Renew Computers Company Α.Ε. και αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου αγοράς.
 2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς, όπου αναγράφεται και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος.

3.Πριν την παράδοση ενός Η/Υ για επισκευή, ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως, για απώλεια δεδομένων δε φέρουμε καμία ευθύνη καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς δεν θα είναι υπεύθυνη η Renew για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του Η/Υ.. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η Renew υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Renew να έχει ευθύνη για αυτά.                 Η Renew δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο/οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

 1. Η Renew Computers Company Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 2. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Renew Computers Company Α.Ε., με την προσκόμιση από τον πελάτη, της συσκευής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.      Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς προς τη Renew Computers Company Α.Ε. των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 3. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Renew Computers Company Α.Ε. το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Renew περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν.
 4. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από την Renew Computers Company Α.Ε. και ορίζεται σε 1 με 2 εργάσιμες ημέρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η εταιρεία μας δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
 5. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών (π.χ. φορτιστές, μπαταρίες, καλώδια, maintenance kit , fuser κ.τ.λ.) Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση, ρίψη υγρών, σπασμένα ή αλλοιωμένα πλαστικά μέρη κ.τ.λ.
 6. Οι προδιαγραφές για τις οθόνες καθώς και τις οθόνες των φορητών Η/Υ προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (5) πέντε καμένων (pixels), είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής η αντικατάστασης της οθόνης.
 7. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
 8. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

 

Επιστροφές προϊόντων

 

 1. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δέκα ημερών από την αγορά του προϊόντος μόνο με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς .
 2. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να είναι σφραγισμένα στην αρχική τους συσκευασία.
 3. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε ειδικά προϊόντα στα οποία έχει ενημερωθεί ο πελάτης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πριν προβεί στη παραγγελία του προϊόντος, και αναγράφεται και στη νόμιμη απόδειξη αγοράς.

Search our store